Over FPG LEDENVOORDEEL

Wij onderhandelen met leveranciers namens en voor alle leden. Zo benutten wij de kracht van het collectief optimaal met als resultaat scherpe tarieven, betere leveringsconditie en optimale service.

Bent u benieuwd naar het vernieuwde aanbod en deelnemende partijen, ga direct naar het overzicht op home. Bij ieder product geven we aan hoe u gemakkelijk gebruik kunt maken van het voordeel. Meestal is dit via een aanvraagformulier. U hoeft niet in te loggen op deze website of een lidmaatschaps-nummer op te geven. De controle van rechtmatigheid van de korting gebeurt na de aanvraag.


Privacy

Voor de uitvoering van het FPG Ledenvoordeelprogramma is het nodig dat medewerkers van Service en Advies toegang krijgt tot de NAW-gegevens, het e-mailadres, het telefoonnummer en het lidmaatschapsnummer van FPG-leden. Deze gegevens zullen enkel en alleen gebruikt worden voor de activiteiten van ons ledenvoordeelprogramma en niet aan derden verstrekt worden. In het geval u niet kunt instemmen dat FPG uw gegevens t.b.v. het ledenvoordeel verstrekt, dan vragen wij u graag dat kenbaar te maken via fpg@grondbezit.nl of 0318-578550.

 

Wie werken er bij ledenvoordeel?